>

Material

Medidas

Mantel redondo blanco

P-001
Mantel redondo blanco

Mantel negro rectangular

P-002
Mantel negro rectangular

Mantel negro

P-003
Mantel negro

Mantel blanco rectangular

P-004
Mantel blanco rectangular

Mantel cuadrado azul

P-005
Mantel cuadrado azul

Mantel rectangular natural

P-006
Mantel rectangular natural